Notícies

Publicades les estadístiques de 2016 de la producció agrària ecològica

 Estam d'enhorabona. L'any 2016 el nombre d'inscrits en el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) ha assolit la xifra de 800 operadors per al conjunt de les Illes Balears, dels quals 545 corresponen a productors i 255 a elaboradors. A més, s'ha incrementat en quasi 1.500 hectàrees la superfície total destinada a l'agricultura ecològica.