Notícies

Modificacions al Quadern d'Explotació

Us informam que, per tal de complir amb el que disposa el Reial Decret 1311/2012, pel qual s’estableix el marc d’actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, hem realitzat una sèrie de modificacions al Quadern d’Explotació.