Notícies

Servei d’assessorament d’APAEMA

Des de 2009, l’Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) està constituïda com a Entitat d’Assessorament. Això vol dir que l’associació ofereix un servei d’assessorament destinat a la millora de les explotacions agràries. Un servei que va des del compliment de la normativa (Requisits Legals de Gestió), bones pràctiques agràries i ambientals i riscos laborals, fins a l’assessorament integral de l’explotació (assessorament agronòmic, econòmic, noves tecnologies, comercialització, etc.).