matèria: Sòl
Autor: Marisol Garrido
Editor: La Fertilidad de la Tierra
pàgines: 4
Any: 2011
Nota: Article de la revista: La fertilidad de la tierra, núm 46. 2011. pp. 18-21