Tràmits

En aquest apartat pots trobar els documents i la informació necessària per a realitzar els diferents tràmits com a operador inscrit al CBPAE.

Formularis

 

Quadern Explotació finques agropecuaries

Tots els operadors inscrits han de portar un control de les activitats que realitzen mitjançant l'ompliment del seu corresponent quadern d'explotació.

 • Quadern d'explotació
 • Instal·lacions i maquinària NOU!
 • Mà d'obra utilitzada NOU!
 • Registre de fitosanitaris NOU!

 

Renovació del certificat

Els operadors inscrits han de renovar anualment la seva denominació seguint el procediment establert i pagant la quota de renovació corresponent.

 • Diagrama del procediment de renovació

 

Reclamacions i recursos

El CBPAE ha establert diferents procediments pel que fa a reclamacions i recursos rebuts a conseqüència de les activitats que li son pròpies.

Les queixes i reclamacions s’han de tramitar per escrit mitjançant el corresponent full de reclamacions i dirigint-les al CBPAE:

 • Full de reclamacions
 • Diagrama del procediment de reclamació

Els sol•licitants d’inscripció i els inscrits al CBPAE podran presentar també, en el termini d’un mes a partir de la data de notificació, apel•lació o recurs contra decisions en matèria de certificació / inscripció, com són:

 • Decisions denegatòries d’inscripció.
 • Emissió d’un Dictamen negatiu sobre la concessió del Certificat de Conformitat corresponent.
 • Decisió negativa sobre la certificació de producte.
 • Sanció al client per incompliment de les obligacions derivades de la certificació.
 • Full de recurs
 • Diagrama del procediment de recurs

 

Logotips

 •   Logo CPBAE color (.jpg)
 •   Logo CBPAE color (.png)
 •   Logo CBPAE color (.pdf)
 •  
 •   Logo CPBAE blanc i negre (.jpg)
 •   Logo CBPAE blanc i negre (png)
 •   Logo CBPAE blanc i negre (.pdf)
 •   Logo CBPAE reconversió gran color (.jpg)
 •   Logo CBPAE reconversió color (.png)
 •   Logo CBPAE reconversió color (.pdf)