Imprimeix

Normativa i legislació

 

Normativa compilada (versions no oficials que inclouen totes les modificacions posteriors):


Normativa de la UE (versions oficials)

El Reglament (CE) 834/2007 damunt producció i etiquetat dels productes ecològics europeus que deroga el Reglament (CEE) 2092/91, ha estat fruit de l'acord polític entre els ministres d'agricultura de l'Unió Europea. Les seves disposicions, que presenten un conjunt complet d'objectius, principis i normes bàsiques per la producció ecològica, inclouen a més un nou regim permanent d'importació i un sistema de control més sistemàtic. L'ús del logo ecològic de l'UE es fa obligatori, si bé pot anar acompanyat d'altres logos nacionals o privats. S'ha d'indicar també el lloc de producció dels aliments per informar d'aquesta dada als consumidors. Els aliments només poden incorporar el logo ecològic si al menys el 95 % dels seus ingredients s'ajusten a n'aquest sistema de producció. No s''introdueixen canvis en la llista de substancies autoritzades per la agricultura ecològica. Les noves normes serveixen de base per afegir noves disposicions en matèria d'aqüicultura ecològica i producció ecològica de vi, algues i llevats. Per altra banda, el Reglament (CE) nº 889/2008 aprovat el 5 de setembre de 2008 estableix les disposicions d'aplicació del Reglament nº 834/2007.

 

 

Normativa estatal

Normativa de la CAIB


Quadern de normes tècniques (QNT)

En el marc del conveni específic signat el 2008 entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino i Intereco, una de les accions realitzades va ser el desenvolupament de les feines necessàries per a presentar un primer esborrany de Quadern Comú de Normes Tècniques de la Producció Agrària Ecològica. Que completa la normativa europea en tots aquells aspectes tècnics que aquesta no desenvolupa o estan subjectes a interpretació.

La interpretació consensuada del sector i de les autoritats de control de l'agricultura ecològica sobre la presència d'organismes modificats genèticament (OGM) en productes ecològics, és que no ha de permetre la comercialització de productes en els que es detecti la presència dels mateixos per sobre del llindar de detecció. El que es coneix comunment com el zero tècnic. Aquesta interpretació ha estat conclusió i motiu de reivindicació de nombrosos events. El nou Reglament (CE) 834/2007, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) N º 2092/91, no modifica aquest consens. Un dictamen jurídic manifesta que no és incorrecta ni contrària al Reglament la tesi que entén que la presència d'OGM ha d'equivaler al zero tècnic.

Per aquests motius, Intereco va consensuar el punt 01.03 del QNT sobre "limitació de presència d'OGM en l'agricultura ecològica" que es va presentar a l'autoritat competent i posteriorment aprovat per aquesta per a ser incorporat a l'esborrany de Quadern comú de Normes Tècniques.

Altres documents normatius

 

FaLang translation system by Faboba