Imprimeix

Preguntes freqüents


Què és l’agricultura ecològica?

L’agricultura ecològica, biològica o orgànica sorgeix de la preocupació de cada vegada més present a la nostra societat per saber en quines condicions es produeix l’aliment que consumim, per conservar el medi ambient i els recursos naturals. És una evolució dels mètodes agraris tradicionals cap a tècniques modernes de producció més respectuoses amb el medi, basant-se en un mètode de producció agrícola i ramadera que es caracteritza per mantenir la fertilitat del sòl, no aplicar productes químics de síntesi, ni utilitzar organismes modificats genèticament. L’agricultura ecològica s’adapta a la capacitat de produir de la terra, sense forçar-la, mantenint la renovació dels recursos naturals i la fertilitat del sòl. En la mateixa línia, conserva els costums apresos i permet un alt grau d’autosuficiència pel pagès.

 

Qui certifica que els productes són ecològics?

A la comunitat autònoma de les Illes Balears l’únic òrgan que pot certificar els productes agroalimentaris ecològics es el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE). Es tracta d’un òrgan col•legiat i desconcentrat de la Conselleria d'Agricultura. Cada comunitat autònoma té el seu òrgan o òrgans de certificació. Així, a Catalunya hi ha el CCPAE, a la Comunitat Valenciana el CAECV, etc.

 

Com es certifica la producció ecològica?

Una vegada la sol•licitud d’inscripció o renovació de la certificació està en curs i comprovada la documentació, un tècnic de control realitza una visita a l’explotació o a l’industria per verificar in situ que el sol•licitant compleix amb els requisits mínims per a realitzar agricultura, ramaderia i/o elaboració ecològica. Posteriorment n’elabora un informe que passa a un comitè de qualificació. Quan aquest dona el vist i plau, ja es pot començar la gestió agrària ecològica de l’explotació i/o industria.

A partir del moment en que s’ha resolt la inscripció o renovació com a apte, l’operador estarà sotmès a un sistema de control segons el que s’indica en la normativa vigent en matèria d’agricultura ecològica. El sistema consisteix en visites de control anuals, tant amb avís com sense avís, i també es realitzen preses de mostres que son posteriorment analitzades en un laboratori acreditat per detectar possibles usos de productes no permesos en agricultura ecològica. Els incompliments que es detectin a partir de les visites de control i presa de mostres donen lloc a un procés sancionador.

 

Com puc identificar un producte ecològic?

Un producte es considera ecològic quan almenys el 95% dels seus ingredients d’origen agrari han estat produïts i/o elaborats per un productor o elaborador controlat i inscrit en els registres del CBPAE o en els de qualsevol altra autoritat de control degudament autoritzada. Segons el reglament europeu, la denominació reservada per a la producció ecològica és: “Ecològic”, “Biològic”, “Orgànic” “-eco” i “-bio”.

Certificats
El CBPAE emet un Certificat de compliment a aquells operadors que hagin obtingut la certificació d’acord amb els criteris de referència aplicats. Aquest certificat pot ser demanat pel consumidor per a comprovar que la seva activitat està degudament certificada.

Logotips
Les marques que els operadors autoritzats poden col•locar sobre els productes emparats per la certificació són dues:

 


 

A l’etiquetat dels productes ecològics pots trobar també la següent informació:

Pots trobar també altres productes etiquetats amb el logo del CBPAE que no estiguin considerats estrictament com a “producte ecològic”, com ara productes amb un percentatge d’ingredients ecològics inferior al 95%, aliments principals acompanyats de productes ecològics (p. ex. sardines en oli d’oliva ecològic) o productes d’origen vegetal en conversió cap a la agricultura ecològica. En tot cas, tots aquests productes NO podran dur mai el logo europeu.

Més informació:
Condicions d’ús de les marques de conformitat i el logotip

 

On puc trobar productes ecològics?

Al nostre Directori ecològic pots trobar una mostra de la oferta tan variada de productes ecològics que s’ofereixen a les Illes Balears. També pots trobar productes ecològics a les diferents fires i mercats ecològics que es fan arreu de Balears.

Mercats ecològics:

Fires ecològiques:

 

Perquè he de consumir productes ecològics?

Consumint productes derivats de l’agricultura ecològica contribueixes a:

 

FaLang translation system by Faboba