Buy Valium Scotland Norma EN-45011

Durant el darrer any s’han anat produint canvis progressius en l’organització i funcionament del CBPAE amb la finalitat d’assolir l’acreditació respecte a la Norma Europea EN-45011 que fa referència a la certificació de productes i mètode de producció.

Buy Valium 2Mg

En aquest sentit, durant el mes de gener hem rebut la visita dels auditors d’ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació), que han avaluat les passes fetes fins al moment, això ha fet que els nostres tècnics de control hagin vist limitada temporalment la seva tasca de visites de camp.

https://yummyplants.com/uncategorized/ugzxr3lw6

El mes de febrer es restableix amb normalitat el pla de visites de control a productors, elaboradors i comerços amb canvis importants, tant en el procediment durant la visita com en la documentació associada a ella.

Buy Valium In Canada

Cheap Alprazolam From India Us recordam que tots els operadors tenen l’obligació de tenir complimentat correctament el quadern d’explotació, així com la seva comptabilitat, havent d’estar disponible el dia de la visita de control.

Buy Alprazolam Powder

https://discoversiloam.com/uncategorized/msc5dtvb Us informam que, tant a l’oficina del CBPAE com a la nostra web ( www.cbpae.org ) hi ha disponibles tots els documents necessaris per a tota aquella gent que no els tengui, o tengui incomplert el quadern d’explotació.