Autoritzats aliments no ecològics als sistemes ramaders per a pal·liar els danys produïts per la sequera

Ha sortit publicada al BOIB la resolució del Director General d’Agricultura i Ramaderia, per la qual s’autoritza la incorporació d’aliments no ecològics als sistemes ramaders ecològics com a mesura excepcional per pal·liar els danys produïts per la sequera.

Mitjançant aquesta resolució es permet l’entrada d’aliments d'origen no ecològic per a l’alimentació del ramat inscrit des de l’1 de febrer de 2016 fins al 30 de setembre de 2016.
 
Aquesta autorització es farà efectiva prèvia sol·licitud d’autorització per part de l’operador i que s’haurà de presentar al CBPAE. En la sol·licitud d’autorització hi ha de constar la següent informació:
  • El percentatge estimat de disminució de la producció prevista de cultiu d’origen propi com a conseqüència de la sequera.
  • Declaració jurada que no s’han pogut obtenir aliments ecològics suficients per cobrir les necessitats del ramat.
  • El percentatge sol·licitat d’utilització d’aliments no ecològics, calculat com a percentatge de la matèria seca dels aliments consumits pel bestiar.
Els ramaders que facin ús d’aquesta autorització excepcional hauran de guardar registres documentals dels subministraments d’aliments no ecològics que utilitzin.