Dades Estadístiques 2018 de la Producció Agrària Ecològica de les Illes Balears

Buy Alprazolam Powder Avui hem penjat a la nostra plana web l'informe de les Dades Estadístiques de la Producció Agrària Ecològica de les Illes Balears 2018.

https://www.janneysound.com/erwd9wskn Un any més es constata el creixement del sector agroalimentari ecològic de les Illes Balears. El 2018 s’ha arribat als 907 operadors i a més de 35.000 hectàrees inscrites al CBPAE.

Order Valium

https://fromthesmithsphotography.co.uk/229l6sg  

https://ridgemonkey.co.uk/general/4vzdef4youd

Buy Diazepam 10Mg Online India

Operadors

El 2018 hi ha hagut un increment del 7,9%. En concret, s’ha passat de 840 a 907 operadors inscrits. Els operadors que han crescut més han estat els operadors productors que han passat de 559 a 606 (amb un increment del 8,4%), mentre que els operadors elaboradors han passat de 281 a 301( amb un increment del 7,1%).

https://www.georgejon.com/news/13jai4q0vy1 https://www.janneysound.com/3xalom0d Superfície inscrita

El 2018 s’ha incrementat en 3.530 hectàrees noves inscrites al CBPAE. El que suposa un increment del 10.9% respecte a l’any anterior. Així, al 2018 s’ha arribat a les https://discoversiloam.com/uncategorized/msc5dtvb 35.848 hectàrees. D’aquestes terres inscrites, el 82% es concentra a l’illa de Mallorca, el 15% a Menorca, el 2.1% a les Eivissa i el 0.7% a Formentera.

Com a fet destacat, s’ha de ressaltar el cas de https://pawse.ca/adocgwtm Formentera, que per segon any consecutiu s’ha incrementat notablement. Ha passat d’haver-hi inscrites 19.5 ha a 253 ha. Suposant Buy Genuine Valium Online un increment del 1197%.

Si aquestes dades les comparam amb la Superfície Agrària Útil (SAU) de les Balears (201.173 ha., segons dades del Serveis de Millora Agrària (SEMILLA) corresponents a l’any 2017), la superfície agrària útil ecològica de les Balears representa el https://www.lughtechnology.com/sfu5abr 16% de la SAU total. Per illes, Mallorca té el 16% de la SAU en ecològic; Menorca un 15%; Eivissa un 11,4%. Mentre que a Formentera les hectàrees d’agricultura ecològica suposen ni més ni menys que el 35% de la SAU.

Cheap Alprazolam From India

Buy Valium 2Mg Online Uk Cultius

Els cultius amb major representació són les pastures i farratges (54%), els cereals i lleguminoses (14%), els boscos i àrees de recol·lecció silvestre (11%) i els fruits secs (11%). El 10% restant representa a diferents tipus de cultius. Per exemple, la vinya i l’olivar representen en conjunt un 4% (1.611 ha.) dels cultius i segueixen a l’alça. En el cas del cultius hortícoles, fruiters i cítrics representen 1,5% ( 517 ha.) tot i ser els més demandats pels consumidors.

https://www.lughtechnology.com/gw8p70ayv1w Buy Valium 2Mg Ramaderia

https://dvdbestsellers.com/b2l3bt6p A l’àmbit balear, al 2018 hi ha hagut 16 noves explotacions ramaderes, el que suposa un total de 299 explotacions ramaderes i un increment del 5,6% respecte l’any anterior. Els caps de bestiar en maneig ecològic segueixen a l’alça. https://fromthesmithsphotography.co.uk/kdumlmp79 La ramaderia ovina representa el 65% amb prop de 21.200 caps (increment del 3,8% respecte l’any anterior). Després ve l’avicultura que representa el 26% amb unes 8.441 aus. En tercer lloc, trobam la ramaderia porcina (1063 caps) i vacuna (976 caps), ambdós representen un 3% respectivament.

https://dvdbestsellers.com/5atu7y0lm

https://www.georgejon.com/news/qc8nsa2 https://yummyplants.com/uncategorized/ugzxr3lw6 Elaboradors

Els subsectors predominants són els comerços; les tafones i envasadores d’oli; els cellers i embotelladores de vi; les conserves, semiconserves, sucs vegetals i la panificació. Entre tots d’ells destaca per la seva importància l’increment de les tafones i/o envasadores d’oli, que sumen un total de 47 operadors.

https://fromthesmithsphotography.co.uk/a1okcnh

Buy Valium In Canada Visites de control als operadors

Buy Valium Scotland Durant l’any 2018, els tècnics de control del CBPAE han realitzat un total de https://dvdbestsellers.com/vq0t7bn6 1139 visites als operadors. La motivació d’aquestes ha estat: un 71% per seguiment anual, un 13.7% per visites addicionals, un 9.6% per noves inscripcions d’operadors i un 5.7% han estat per ampliacions d’operadors ja inscrits (tant de parcel·les com de productes).

 

Per més informació us podeu descarregar o llegir l'informe complet clicant aquí