El sector agroalimentari ecològic a les Illes Balears resisteix la crisi pandèmica

Presentam les Dades Estadístiques de la producció agrària ecològica de 2020

L’any 2020 el nombre d’inscrits en el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) ha assolit la xifra de 1.020 operadors i una superfície de 37.834 hectàrees en el conjunt de l’arxipèlag.

La tendència del 2020 segueix a l’alça com els darrers cinc anys. En concret, hi ha hagut un increment del 6% en quant a operadors, és a dir, 58 més que l’any anterior. En concret 32 nous productors i 26 nous elaboradors.

En el cas de la superfície inscrita hi ha hagut un increment del 2,9%, és a dir, 1.068 hectàrees noves.

La producció d’aviram ecològic creix un 23% respecte a l’any 2019. S’incrementa tant en la producció de pollastres de carn com en la producció d’ous.

Tot i que no es vegi clarament a les nostres estadístiques anuals, el sector que més està patint la crisi pandèmica és el dels elaboradors.