Home>> fruita >> sa Fàbrica de Gelats
sa Fàbrica de Gelats


Descripcio :

Venta de pell de taronja i llimona per a l'elaboració de derivats de citrics.

Telefon : 97163170