Descripcio :

Elaborador mixte. Produeix galletes d'oli ecològic.

Telefon : 900720238