Home>> ous >> Binissaida dels Barracons
Binissaida dels Barracons


Descripcio :

Productor ecòlogic. Fa venda directa a la finca durant els mesos d'estiu de cistelles sota comanda. Fruita, verdura i ous.

Telefon : 0