Contacte

Som a la vostra disposició de dilluns a divendres de 8h a 15h a:

Carrer d’en Sala, 11; 1er pis
07260 Porreres
Telèfon: 871 038 530
e-mail: info@cbpae.org

Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica