Directori d’operadors

Llistats d’operadors inscrits al CBPAE

Fitxers en format excel amb dades bàsiques dels operadors incrits al CBPAE, per tipus de producció:

Producció vegetal

Producció ramadera

Productes elaborats

Registro General de Operadores Ecológicos (REGOE)

El Registro General de Operadores Ecológicos (REGOE) es una base de dades a nivell estatal creada per Ministeri d’Agricultura que recull dades dels operadors incrits als diferents organismes certificadors competents de cada comunitat autònoma.

Directori ecològic del CBPAE

Al nostre Directori ecològic pots trobar un llistat d’operadors que han decidit expressament publicitar-se de cara als consumidors i altres operadors. Si ets un operador inscrit i vols aparèixer al nostre directori ecològic pots posar-te en contacte amb el CBPAE.