Identificació Eco

Un producte es considera ecològic quan almenys el 95% dels seus ingredients d’origen agrari han estat produïts i/o elaborats per un productor o elaborador controlat i inscrit en els registres del CBPAE o en els de qualsevol altra autoritat de control degudament autoritzada.

Segons el reglament europeu, la denominació reservada per a la producció ecològica és: “Ecològic”, “Biològic”, “Orgànic” “-eco” i “-bio”.