Quota d’inscripció

Quota d’inscripció productors:

 • Base fixa: 120€ (30,00 € que corresponen a l’elaboració de l’informe i que no es retornaran en cas de que no es pugui inscriure)
 • Taxa proporcional: 3,01 €/Ha/E o unitat ramadera

Quota de renovació productors:

 • Base fixa: 30,05 €
 • Taxa proporcional: 1,2 €/Ha/E o unitat ramadera
 • 35€ nivell de risc
 • 10€ per certificat

Quota d’ampliació de parcel·les:

 • Base fixa: 40 € per visita

Taxa d’elements de traçabilitat:

 • Contraetiquetes: 0,05 €
 • Contraetiquetes preimpreses 0,03 €
 • Marxamos aviram: 0.08 €
 • Marxamos oví, caprí, porcí, vacú i estruç: 0.15 €

Nombre d’hectàrees equivalents i unitats ramaderes:

Conreus Ramaderia
Garriga: 0,1 Vacú: 0,6
Secà anual: 0,5 Vacú reproductor: 1
Secà llenyós: 1* Porcí reproductor: 0,5
Tàperes: 2 Ovella: 0,2
Tàperes reguiu: 4 Porcí: 0,2
Hort secà i vinya: 3 Caprí: 0,2
Reguiu extensiu: 4 Avícola: 50 unitats= 1
Reguiu llenyós i raïm de taula: 7
Hort intensiu: 12
Hivernacle: 20

*Una parcel·la s’entendrà inclosa a l’apartat de secà llenyós quan el nombre d’arbres per hectàrea sigui al menys de 60 (ametllers o albercoquers) o de 40 (garrovers o figueres).

Tipus:
E/CC: (Comerç Col·laborador) Comerços, tendes, carnisseries, mercats
E/CP: (Comerç del Productor) Comerç, tenda, carnisseria o mercat del propi productor inscrit quan la venda dels productes propis superi el 50% del total. Venda directa.
E/PE: (Productor Elaborador) Elaboració i/o envasat per part del productor inscrit amb ingredients del mateix productor més cooperatives de fruits secs
E/EC: (Elaborador Col·laborador) Empresa dedicada exclusivament a la elaboració, no a la comercialització del producte (Escorxadors, …)
E/EM: (Elaborador Mixte) Empresa elaboradora de productes eco i convencionals
E/EE: (Elaborador Exclusiu) Empresa elaboradora exclusiva de productes eco

Quotes elaboradors:

Tipus d’elaborador Quota d’inscripció Quota de renovació
E/CC: (Comerç Col·laborador) 45€ inicial**+ 35€ 30€ + 50€ x Nivell de risc
E/CP: (Comerç del Productor) 0€ 0€
E/PE: (Productor Elaborador) 0€ 120€ base fixa* + 15€ per cada elaboració distinta + 50€ x nivell de risc
E/EC: (Elaborador Col·laborador) 0€ 0€
E/EM: (Elaborador Mixte) 30€ inicial + 150€ + 35€/h 150€ base fixa + 35€ x Nivell de risc + 0,9% dels ingressos d’agricultura ecològica + 10€/certificat
E/EE: (Elaborador Exclusiu) 30€ inicial + 120€ 120€ base fixa + 35€ x Nivell de risc + 0,3% dels ingressos d’agricultura ecològica + 10€/certificat

* Un Elaborador PE amb més d’un expedient, només paga la base fixa una vegada.
** Aquesta quantitat (45 o 35 Euros inicial) s’abona en concepte dels costos ocasionats per l’inici de la tramitació de la sol·licitud d’inscripció, independentment de la decisió final del Comitè de Qualificació.

Quota d’ampliació de productes:

 • Base fixa: 40 € per visita

Taxa d’elements de traçabilitat:

 • Contraetiquetes: 0,05 €
 • Contraetiquetes preimpreses 0,03 €
 • Marxamos aviram: 0,08 €
 • Marxamos oví, caprí, porcí, vacú i estruç: 0,15 €