Son Bollaix Petit

Productor ecològic de verdura i hortalissa. Treballen exclusivament amb tracció animal i eines manuals segons criteris agroecològics, minimitzant l’impacte sobre el sòl i afavorint un agrosistema viu i equilibrat. Fan venda directa al mercat de Felanitx i serveixen a grups de consum. Són membres de la cooperativa PEM.

Verdura i hortalissa
Felanitx, Mallorca
Rafel Dalmau
sonbollaixcorp@gmail.com
650659826