Candidatures electes

En el document adjunt hi trobareu la informació relativa a les candidatures presentades per a les vocalies de  la Junta Rectora del CBPAE

Relacionat