Nova Junta Rectora

Després de 2 mesos en procés electoral, en les que no ha estat necessari realitzar eleccions ja que el número de candidatures presentades en cada una de les seccions i subseccions era el mateix que de vocalies a ocupar, el passat 5 de juny es va constituir la nova Junta Rectora del CBPAE 2013-2017.

Una vegada constituïda la Sessió es va procedir a la tria dels càrrecs de President i Vicepresident, quedant així:

 • Presidenta del CBPAE: Alexandra Verdú Buttikofer, vocal en representació dels productors de Menorca
 • Vicepresident del CBPAE: Miquel Serra Sansó, vocal en representació dels productors de Mallorca

Els membres  vocals titulars de la Junta rectora són els següents:

Membres Electes:

 • Dos vocals representants dels productors de Mallorca (Miquel Serra Sansó i Gabriel Vives Pons)
 • Un vocal representant dels productors de Menorca (Alexandra Verdú Buttikofer)
 • Un vocal representant dels productors d’Eivissa i de Formentera (German Pascual Villarrubia)
 • Un vocal representant de les empreses elaboradores (Antoni Moll Marquès)
 • Un vocal representant de les empreses comercialitzadores (Bartomeu Pons Pons)


Membres no Electes:

 • Dos vocals representants d’organitzacions ecologistes (GOB i Amics de la Terra)
 • Dos vocals representants d’associacions de consumidors (FACUA i Associació Ligams)
 • Dos vocals representants de la Universitat de les Illes Balears
 • Un  vocal representant de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Transport
 • Un  vocal representant del Consell Insular de Menorca
 • Un  vocal representant del Consell Insular de Formentera
 • Dos vocals representants d’organitzacions professionals agràries (Unió de Pagesos Mallorca i Asaja)
 • El Secretari – Director Tècnic del CBPAE

Volem aprofitar l’avinentesa per a agrair a tots els membres de la Junta Rectora sortint, en especial al president, Nofre Gonyalons, i a la vicepresidenta, Britt Müller, la gran tasca realitzada i el suport donat als treballadors del CBPAE durant aquests 4 anys tan difícils i encoratjar als membres de la nova Junta Rectora per als reptes dels propers anys.

Relacionat