Autoritzats aliments no ecològics als sistemes ramaders per a pal·liar els danys produïts per la sequera

Ha sortit publicada al BOIB la resolució del Director General d’Agricultura i Ramaderia, per la qual s’autoritza la incorporació d’aliments no ecològics als sistemes ramaders ecològics com a mesura excepcional per pal·liar els danys produïts per la sequera.

Mitjançant aquesta resolució es permet l’entrada d’aliments d’origen no ecològic per a l’alimentació del ramat inscrit des de l’1 de febrer de 2016 fins al 30 de setembre de 2016.
 
Aquesta autorització es farà efectiva prèvia sol·licitud d’autorització per part de l’operador i que s’haurà de presentar al CBPAE. En la sol·licitud d’autorització hi ha de constar la següent informació:
  • El percentatge estimat de disminució de la producció prevista de cultiu d’origen propi com a conseqüència de la sequera.
  • Declaració jurada que no s’han pogut obtenir aliments ecològics suficients per cobrir les necessitats del ramat.
  • El percentatge sol·licitat d’utilització d’aliments no ecològics, calculat com a percentatge de la matèria seca dels aliments consumits pel bestiar.
Els ramaders que facin ús d’aquesta autorització excepcional hauran de guardar registres documentals dels subministraments d’aliments no ecològics que utilitzin.
 
Relacionat