Introducció d’animals no ecològics a explotacions avícoles ecológiques

Seguint les indicacions del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, s’han produït una sèrie de canvis a l’hora de procedir a l’entrada d’animals no ecològics a explotacions avícoles ecològiques.

 
Quan no hi hagi un numero suficient d’aus de corral criades de manera ecològica, es podran introduir animals no ecològics a una explotació avícola ecològica per a constitució inicial, renovació o reconstitució, prèvia autorització de l’autoritat competent, tal com indica l’article 42 del R (CE) 889/2008.
 
Es podrà sol·licitar autorització per a l’entrada de polletes no ecològiques, sempre i quan compleixin un d’aquests dos requisits:

a) polletes no ecològiques destinades a producció d’ous i per a producció de carn que tenguin menys de 3 dies.

b) fins a 31 de desembre de 2017, polletes no ecològiques destinades a producció d’ous i per a producció de carn que tenguin com a màxim 18 setmanes, sempre que s’hagin complit els requisits d’alimentació, profilaxi i tractaments veterinaris del reglament (CE) 889/2008.

En el segon cas, l’operador haurà d’especificar, entre d’altres, l’explotació d’origen de les polletes, que haurà de ser una de les empreses subministradores de polletes no ecològiques que compleixi els requisits d’alimentació, profilaxi i tractaments veterinaris del reglament (CE) 889/2008 i que ho hagi comunicat a la seva Comunitat Autònoma. A la pàgina web del Ministeri d’Agricultura estarà disponible el llistat d’empreses subministradores de polletes no ecològiques “autoritzades”.
Relacionat