Eleccions a la Junta Rectora del CBPAE 2017

Aquest proper mes de juny farà 4 anys que es va constituir la Junta Rectora actual i en aquesta comunicació us informam de com succeirà el procés electoral per a renovar-la.

El Decret 27/2009 de 7 d’abril i el Decret 139/2002 de 22 de novembre, seran els documents que regiran com serà el procés electoral. Per tant, la nova Junta Rectora estarà composada per:

 

Membres Electes:

–          Dos vocals representants dels productors de Mallorca

–          Un vocal representant dels productors de Menorca

–          Un vocal representant dels productors d’Eivissa i de Formentera

–          Un vocal representant de les empreses elaboradores

–          Un vocal representant de les empreses comercialitzadores

D’aquests sis vocals, en la sessió de constitució de la nova Junta Rectora, s’hauran de presentar i aprovar els càrrecs de President-a i Vicepresident-a.

Qualsevol operador inscrit d’alta i no sancionat, podrà presentar candidatura a la vocalia en la qual estigui inscrit. Si un operador  és alhora productor i elaborador i/o comercialitzador, només pot presentar candidatura a una vocalia.

 

Membres no Electes:

–          Tres vocals representants d’organitzacions professionals agràries

–          Dos vocals representants d’organitzacions ecologistes

–          Dos vocals representants de la Universitat de les Illes Balears

–          Un vocal representant de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

–          Un vocal representant del Consell Insular de Mallorca

–          Un vocal representant del Consell Insular de Menorca

–          Un vocal representant del Consell Insular d’Eivissa

–          Un vocal representant del Consell Insular de Formentera

–          El Secretari – Director Tècnic del CBPAE

 

Dia 25 de març, mitjançant resolució publicada al BOIB (Núm. 36) es varen convocar eleccions on es defineix la creació d’una Junta Electoral (amb seu al C/ Eusebi Estada, 145, 07009 de Palma) i un Calendari Electoral:

–          Del 10 al 27 d’abril: Exposició del cens provisional dels operadors (a la seu de la Junta Electoral, a la seu del CBPAE, als Consells Insulars i a l’Associació de Productors d’Agricultura de Mallorca (APAEMA), de Menorca (APAEM) i d’Eivissa i Formentera (APAEEF).

–          Del 10 al 27 d’abril: Reclamacions del cens electoral provisional davant la Junta Electoral.

–          Del 5 al 12 de maig: Exposició del cens electoral definitiu (a la seu de la Junta Electoral, a la seu del CBPAE, als Consells Insulars i a l’Associació de Productors d’Agricultura de Mallorca (APAEMA), de Menorca (APAEM) i d’Eivissa i Formentera (APAEEF).

–          Del 5 al 12 de maig: Presentació de candidatures a vocals davant la Junta Electoral.

–          Del 5 al 23 de maig: Sol·licituds de votació per correu.

–          Del 15 al 22 de maig: Exposició de candidatures provisionals.

–          Del 15 al 22 de maig: Reclamacions i recursos a la proclamació provisional de candidatures davant la Junta Electoral.

–          Del 26 de maig al 5 de juny: Campanya electoral.

–          Del 26 de maig al 6 de juny: Tramesa de documentació dels sol·licitants de vot per correu.

–          El 6 de juny, de 9 a 14 hores: Votacions

–          Del 6 al 9 de juny: Recursos contra la proclamació provisional d’electes davant la Junta Electoral

–          El 19 de juny: Sessió constitutiva de la Junta Rectora del CBPAE

 

La presentació de candidatures i al·legacions han d’anar adreçades a la seu de la Junta Electoral al C/ Eusebi Estada, 145, 07009 de Palma i al C/ Reina Constança, 4, 07006 de Palma, així com també per correu electrònic (mirosello@semilla-caib.es). Els formularis de sol·licitud d’inclusió com a candidat a vocal titular formen part de la resolució que convoca les eleccions publicada al BOIB. En el seu moment estaran disponibles a la web o a les oficines del CBPAE. Properament us informarem dels candidats, del procés de votacions, d’on seran les  meses electorals i quin horari tendran. 

Relacionat