Candidatures electes

En el document adjunt hi trobareu la informació relativa a les candidatures presentades per a les vocalies de la Junta Rectora del CBPAE.

Eleccions a la Junta Rectora del CBPAE 2017

(CANDIDATS)

Així com marca el calendari del procés electoral per a l’elecció de la Junta Rectora del CBPAE, dia 12 de maig de 2017, a les 14 hores, finalitzava el termini per a presentació de candidatures a les diferents vocalies de la Junta Rectora, i segons diligència emesa per la Junta Electoral de la Denominació es va fer constar que s’havien registrat les següents propostes:

Secció A(Productors)

Subsecció Productors de Mallorca

·         Torrens Llabrés, Gabriel

·         Mascaró Capó, Martí

Subsecció Productors de Menorca

·         Es Tudons SRM

Subsecció Productors d’Eivissa i Formentera

·         Associació Cooperativa de Permacultura Can Obrador

Secció B(Empreses comercialitzadores)

·         S’Hort Ecològic Maó SC

Secció C(Empreses elaboradores)

·         Moll Marquès, Antoni

D’acord amb l’article 17 del Decret 139/2002, s’estableix que en el supòsit que es presentin, per cens o subcens un nombre de candidats igual o inferior al nombre de vocals a elegir, aquests seran proclamats vocals electes, sense necessitat que continuï el procés electoral per aquest cens o subcens.

 

Dia 30 de maig de 2017, segons Resolució del president de la Junta Electoral de la Denominació, es proclamen provisionalment aquestes candidatures com a vocalies electes.

 

D’aquesta manera, queda anul·lat el procés de votacions marcat pel proper 6 de juny de 2017.

 

Es podrà interposar recurs davant el mateix òrgan que la dicta en el termini que transcorre entre el dia d’avui i el dia 2 de juny de 2017, sempre abans de les 14 hores.

Relacionat