Novetats 2018. Nova quota per visita d’ampliació de parcel·les i productes

Encaram el 2018 amb una novetat respecte a les quotes d’ampliació de parcel·les i productes. A partir, d’enguany, hi haurà una tarifa de 40 euros.

En la darrera reunió de la Junta Rectora del CBPAE, celebrada el dia 12/01/2018, es va acordar afegir una nova tarifa per a l’any 2018, tal com ja es va informar a les Assemblees Generals del CBPAE celebrades a les diferents illes.

A partir d’ara, les visites d’ampliació de noves parcel·les (en el cas dels productors) i de nous productes a certificar (en el cas dels elaboradors) tendran un cost per a l’operador de 40 euros per visita de base fixa, sense tenir en compte el nombre de parcel·les o productes que es vulguin inscriure.

Relacionat