Modificacions al Quadern d’Explotació

Us informam que, per tal de complir amb el que disposa el Reial Decret 1311/2012, pel qual s’estableix el marc d’actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, hem realitzat una sèrie de modificacions al Quadern d’Explotació.

Més concretament en els apartats de “Instal·lacions i Maquinària”; “Ma d’obra utilitzada a l’explotació” i “Registre d’aplicació de fitosanitaris”.  

A partir d’ara, haureu de fer servir aquests nous documents, substituint-los pels anteriors.

Aquests nous documents també els trobareu penjats a la nostra pagina web en l’apartat de “Tràmits”, tant per separat com ja incorporats en el document “Quadern d’Explotació”. Així mateix, els nostres tècnics de control disposaran d’aquests nous documents per a poder-los substituir durant les visites de control.

Relacionat