Nova eina per consultar les finques inscrites al CBPAE

Des d’avui i gràcies a la feina que realitzen els companys del Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) al visor de l’IDEIB (Infraestructures de dades espacials de les Illes Balears) hi ha present una nova capa d’informació on apareixen les parcel·les inscrites en agricultura ecològica al CBPAE.

Les dades d’aquestes finques són de dia 31 de desembre de 2017. A partir d’ara cada any s’actualitzaran. Amb aquesta nova capa del Visor de l’IDEIB es pretén donar visibilitat al sector agroalimentari ecològic de les Illes Balears.

Hi podeu accedir a través del següent enllaç

Una vegada som al visor anem a dalt a la dreta i carregam la capa anomenada “Activitat agrícola, ramadera i pesca” després clicam “afegir” i obrim la capa carregada i seleccionam “Recintes inscrits al CBPAE”.

Relacionat