Reducció del preu de les contraetiquetes

Des del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica informam que, a partir de dia 01/07/2019, tal com va aprovar la Junta Rectora del CBPAE en la seva darrera reunió, celebrada dia 03/06/2019, es produirà una reducció de 0,015 cèntims d’euro/contraetiqueta en tots els models de contraetiquetes disponibles per als operadors.

 D’aquesta manera, a partir de la data abans esmentada, el preu de les contraetiquetes serà el següent:


       0,035 EUR/contraetiqueta per a contraetiquetes (Agricultura Ecològica CBPAE+UE; Agricultura Ecològica CBPAE+UE/no UE; Conversió CBPAE). D’aquesta manera, la bobina de 1000 numeros tendrà un preu de 35 euros.


       0,015 EUR/contraetiqueta per a contraetiquetes preimpreses numerades i no numerades (interval). Tant per a Agricultura Ecològica com per a Conversió.

 

 En cas de dubtes, posau-vos en contacte amb el CBPAE

Relacionat