Novetats sobre el nou Reglament Europeu 2018/848

Nota informativa

S’aplaça un any l’entrada en vigor del nou Reglament Europeu sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics

Des del CBPAE, us informam que la data d’entrada en aplicació del nou Reglament Europeu sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics (R. (UE) 2018/848), que estava prevista per al dia 1 de gener de 2021 s’aplaça a dia 1 de gener de 2022, tal com marca el Reglament (UE) 2020/1693 del Parlament Europeu i del Consell del 11 de novembre de 2020, el qual s’adjunta a continuació:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1693&from=ES

En aquest Reglament es modifica tant la data d’entrada en aplicació del nou Reglament Europeu sobre producció ecològica, així com també altres dates que en aquest s’hi mencionen, relacionades amb excepcions, informes on facultats concedides i que se deriven de la data d’aplicació del Reglament (UE) 2018/848, per les següents raons:

–       A causa de la pandèmia de COVID-19 i la crisi de salut pública, els operadors estan concentrant els seus esforços en mantenir la producció ecològica, i els fluxos comercials, pel que no poden preparar-se al mateix temps per a l’inici de l’aplicació del nou marc normatiu del Reglament (UE) 2018/848. Per tant, és altament probable que els Estats membres i els operadors no estiguin en condicions de garantir la correcta execució i aplicació de dit Reglament a partir de l’1 de gener de 2021. Per tant, per a garantir l’adequat funcionament del sector de la producció ecològica, proporcionar seguretat jurídica i evitar possibles pertorbacions del mercat, és necessari aplaçar un any la data d’aplicació del Reglament (UE) 2018/848.

Durant l’any 2021, des del CBPAE, se vos anirà informant dels canvis que seran necessaris realitzar per a adaptar-se a la nova normativa europea sobre producció ecològica.

 

Relacionat