Principals novetats del nou Reglament de Producció Ecològica


La nova legislació sobre agricultura ecològica, que ha entrat en vigor l’1 de gener de 2022, pretén reflectir l’evolució del sector al seu ràpid creixement, garantint una competència lleial per als pagesos i, al mateix temps, evitar el frau i mantenir la confiança dels consumidors. 


El Nou R(UE) 2018/848 persegueix una sèrie d’objectius:


  • Simplificar les normes de producció gràcies a la supressió progressiva d’una sèrie d’excepcions i exclusions.

  • Reforçar el sistema de control mitjançant mesures preventives més estrictes i controls rigorosos al llarg de tota la cadena de subministrament.

  • Els productors de països no pertanyents a la UE hauran de complir les mateixes normes que els productors de la UE.

  • Estendre l’àmbit d’aplicació de les normes de producció ecològica a una llista més àmplia de productes (per exemple, la sal, el suro, la cera d’abelles, el mat, les fulles de vinya) i hi haurà normes de producció suplementàries (per exemple, per a conills i ocells de corral).

  • La certificació serà més fàcil per als petits pagesos gràcies a un nou sistema de certificació de grup.

  • Adoptar un enfocament més uniforme per a reduir el risc de contaminació accidental per plaguicides.

  • Eliminar progressivament les exempcions aplicables a la producció en llits demarcats en els hivernacles.


A continuació posam al vostre abast una sèrie de diapositives que resumeixen les principals novetats del Nou Reglament:


 


Canvis generals


 


Producció vegetal


 


Grup d’operadors


 


Ramaderia 1


 


Ramaderia 2


 


Productes transformats


 


 

Relacionat