Aloe Vera Mallorca

Productors i elaboradors exclusius de suc d’aloe vera i altres productes derivats d’aquesta planta.

Els divendres fan venda directa a la finca i també distribueixen a tendes.

Altres
Mallorca, Santa Margalida
Werner Telwest
Crta. Sta. Margalida - Artà Km 3,4.
shop@aloe-mallorca.com
971599129
https://aloe-mallorca.com/