Eco Gourmet Mallorca

Elaboradores exclusives, distribució i comercialització al detall i a l’engròs de sal especiades i espècies. Fan venda directa a mercats i tenen tenda en xarxa.

Sal i condiments
Capdepera, Mallorca, Santa Maria, Sineu, Son Servera
Antonella
Fan venda als mercats de Sineu, Son Servera, Cala Rajada i Santa Maria.
comercial@ecogourmetmallorca.com
673718433
https://www.ecogourmetmallorca.com/