Son Jover

Empresa familiar de productors ramaders i elaboradors exclusius ecològics de formatge d’ovella roja mallorquina i de cabra. També fan tomàtigues de ramellet i altres productes d’horta. Tenen botiga pròpia al Mercat de Santa Catalina a Palma i parada al Mercat ecològic de la Plaça dels Platins i distribueixen a tendes ecològiques.

Formatge i lactis
Inca, Mallorca
Margalida
Mercat ecològic (Plaça dels Patins) i al Mercat de Santa Catalina, a Palma.
formatgeriasonjover@gmail.com
607811538
https://www.sonjover.com/