APAEMA (Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca)

APAEMA organitza cursos, la temàtica dels quals gira al voltant de l’agricultura i la ramaderia ecològica.