Red Bio (Fitxes tècniques)

Redbio es una xarxa transfronterera d’experimentació, d’intercanvi i de transferència pel desenvolupament de l’agricultura ecològica en produccions agrícoles al servei dels tècnics, dels agricultors ecològics i dels agricultors convencionals.