Principals novetats del nou Reglament de Producció Ecològica


La nova legislació sobre agricultura ecològica, que ha entrat en vigor l’1 de gener de 2022, pretén reflectir l’evolució del sector al seu ràpid creixement, garantint una competència lleial per als pagesos i, al mateix temps, evitar el frau i mantenir la confiança dels consumidors. 


El Nou R(UE) 2018/848 persegueix una sèrie d’objectius:


A continuació posam al vostre abast una sèrie de diapositives que resumeixen les principals novetats del Nou Reglament:


 


Canvis generals


 


Producció vegetal


 


Grup d’operadors


 


Ramaderia 1


 


Ramaderia 2


 


Productes transformats