Publicades les estadístiques del 2017 de la producció agrària ecològica de les Illes Balears


Un any més es constata el creixement del sector agroalimentari ecològic de les Illes Balears. El 2017 s’ha arribat als 840 operadors inscrits i a més de 32.000 ha declarades.

Operadors

El 2017 hi ha hagut un increment del 5%. En concret, s’ha passat de 800 a 840 operadors. Els subsectors que han crescut més ha estat la indústria agroalimentària i el nombre de comerços dedicats a la venda de productes ecològics, seguit dels productors.

Superfície inscrita

El 2017 s’ha incrementat en 2.816 hectàrees la superfície inscrita al CBPAE. El que suposa un increment del 9,5% respecte a l’any anterior. Així, al 2017 s’ha arribat a les 32.318 hectàrees. D’aquestes terres inscrites, el 82,6% es concentra a l’illa de Mallorca, el 15% a Menorca i el 2,3% a les Pitiüses.

Com a fet destacat, s’ha de ressaltar el cas de Formentera, on s’ha passat d’haver-hi inscrites 5,6 ha a 19,5 hectàrees. Suposant per a l’illa un increment del 248%.

Cultius

Els cultius amb major representació són les pastures i farratges (53,4%), els cereals i lleguminoses (13,9%), els boscos i àrees de recol·lecció silvestre (12,3%) i els fruits secs (11,4%). El 9% restant representa a diferents tipus de cultius. Per exemple, la vinya i l’olivar representen en conjunt un 4,1% (1.334,6 ha) dels cultius i segueixen a l’alça. En el cas del cultius hortícoles, fruiters i cítrics representen tan sols 1,3% (435,6 hectàrees) tot i ser els més demandats pels consumidors.

Ramaderia

Els caps de bestiar en maneig ecològic segueixen a l’alça. La ramaderia ovina representa el 65% amb prop de 20.400 caps. Després ve l’avicultura que representa el 27% amb unes 7800 aus. En tercer lloc, trobam la ramaderia porcina (901 caps) i vacuna (875 caps), ambdós representen un 3% respectivament. 

Elaboradors

Els subsectors predominants són els comerços, les tafones i envasadores d’oli, les bodegues i embotella de vi, les conserves, semiconserves, sucs vegetals i la panificació. Entre tots d’ells destaca per la seva importància l’increment de les tafones i/o envasadores d’oli, que han passat de 34 a 44 en qüestió d’un any.

Visites de control als operadors

Durant l’any 2017, els tècnics de control del CBPAE han realitzat un total de 1036 visites als operadors. La motivació d’aquestes ha estat: un 74% per seguiment anual, un 15% per visites addicionals, un 8% per noves inscripcions d’operadors i un 3% han estat per ampliacions d’operadors ja inscrits (tant de parcel·les com de productes).

Clicant aquí podeu consultar tot l’informe del 2017

Dades Estadístiques de la Producció Agrària Ecològica de les Illes Balears 2017