Nova oficina del CBPAE

A partir de dia 3 d’octubre ja ens podreu trobar a les noves oficines situades al C/ Babieca, 2 1r pis de Son Ferriol.

 La nova oficina es troba situada a les instal·lacions on antigament s’hi trobava l’Institut Balear de Sanitat Animal (IBABSA) (us adjuntam enllaç de la ubicació: https://goo.gl/maps/YFuaWn87vcr).

L’adreça completa per a correu postal és:

C/ Babieca, 2

(07198) Son Ferriol (Palma)

El nou telèfon de contacte és:

871 038 530

I el nou FAX és:

871 038 584