Estadístiques AE 2021: un sector en constant creixement

L’any 2021 el nombre d’inscrits en el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) ha assolit la xifra de 1.103 operadors i una superfície de 39.768 hectàrees en el conjunt de l’arxipèlag.

El sector ecològic segueix a l’alça com els darrers cinc anys. En concret, hi ha hagut un increment del 8% pel que fa a operadors, és a dir, 83 més que l’any anterior: 65 nous productors i 18 nous elaboradors.

En el cas de la superfície inscrita hi ha hagut un increment del 5,1%, és a dir, 1.943 hectàrees noves. D’aquestes destaquen quasi 1000 ha. noves a Menorca i més de 200 ha. a Eivissa.

 

Operadors

En concret a les Balears, el 2021, hi ha hagut 1.103 operadors ecològics. D’aquests 750 són productors i 353 elaboradors.

Superfície inscrita

L’any 2021, s’ha arribat a les 39.768 hectàrees. El que suposa un increment del 5,1% arreu de les Illes Balears. Per illes, destaca l’increment de Menorca que ha passat de 6.165 ha. a 7.053 ha. (+14,4%). I l’increment històric a Eivissa que ha vist com amb un any s’han donat d’alta 231 ha. noves el que suposa un increment del 29%, superant per primera vegada les 1.000 ha. inscrites.

La superfície ecològica de les Balears representa el 16,4% de la SAU de les Balears, el que suposa un increment de l’1% respecte a l’any anterior.

Municipis amb més de 1.000 hectàrees

A Mallorca  tenim més de 10 municipis amb més de 1000 ha. inscrites al CBPAE. A més, d’aquests, dos s’acosten a les 3.000 ha. (Llucmajor amb 3.210 ha. i Pollença amb 2.986 ha.)

A Menorca ja tenim 3 municipis  amb més de 1.000 ha. de superfície ecològica (Maó amb 1.883 ha., Ciutadella amb 1.633 ha. i Alaior amb 1.190 ha.).

Cultius

Per grau d’importància, en l’àmbit global de les Illes Balears, destaquen les superfícies dedicades a: les pastures i els farratges (49%), els cereals i les lleguminoses (17%), els boscos i la recol·lecció silvestre (13%), els fruits secs (10%), el guaret i l’adob verd (3%), l’olivar (3%) i la vinya (3%).

Pel que fa als cultius que més augmenten respecte al 2020, destaca la superfície de cereals i les lleguminoses que s’ha incrementat en 1.011 ha. (+17,5%). La de l’olivar que s’ha incrementat en 200 ha. (+19%) i ha superat la barrera de les 1.000 ha. inscrites al CBPAE. I la de la vinya, que s’ha incrementat en 142 ha. noves (+15%)

Ramaderia

El sector ramader ecològic remunta una mica. En el conjunt de les Balears tenim 306 explotacions ramaderes, 5 més que l’any 2020.

Per tipus de bestiar continua destacant les explotacions que tenen ramaderia ovina. En total hi ha 144 explotacions amb  21.623 caps. Un 93% per a la producció de carn i un 7% per a la producció de llet.

En segon lloc, hi ha 54 explotacions amb ramat avícola. En concret, amb 12.317 caps d’aviram. D’aquests, un 77% es dedica a la producció d’ous i un 23% es dedica a la producció de carn. En tercer lloc, trobam 50 explotacions amb ramaderia bovina. En total, sumen 1.223 caps, d’aquests un 92% són per producció de carn i un 8% per producció de llet.

La indústria agroalimentària

Enguany hi ha 353 operadors classificats com operadors elaboradors, 18 més que l’any passat, el que suposa un increment del 5,3%. En total sumen 375 activitats diferents. Respecte a l’any anterior, els sectors on hi ha hagut un major increment el 2021 són: manipulació i envasat de gra que ha passat de 9 a 15 empreses (+67%) i les bodegues i l’embotellament de vins i caves que han passat de 36 a 40 empreses (+11%). Tal volta, la part més visible del sector per part dels consumidors són els comerços que comercialitzen productes ecològics. El 2021 hi ha 77 comerços inscrits a les Illes Balears.

Visites i presa de mostres

Per altra banda, per a poder realitzar el control i la certificació d’aquests operadors, el CBPAE ha fet 1.281 visites de control durant el 2021. Per tipus d’operador, el 66% s’han dut a terme a productors (848 visites), el 20% a elaboradors (253 visites) i el 14% a comerços (180 visites).

A més, durant el 2021 s’han recollit 53 mostres, en les que s’han analitzat cultius (25 mostres), les seves produccions (15 mostres) i productes transformats (13 mostres). Amb tot, s’han detectat 10 positius, que han suposat la desqualificació ecològica d’aquests cultius i/o productes. D’aquests, 7 han estat a cultius, 1 a productes no transformats i 2 a productes transformats.

 

Podeu consultar l’informe complet de les Estadístiques d’agricultura ecològica 2021 al següent enllaç http://www.cbpae.org/files/EAE_2021.pdf
 

 

 

 

Relacionat