Can Goi

Productors exclusius d’ous ecològics de gallina. Distribueixen arreu de Mallorca.

Ous
Mallorca, Marratxí
Ruben
Camí de Son Cos s/n.
ruben@biocangoi.com
601028335
https://biocangoi.com/