Ous de Ca Nostra

Productor i envasador exclusiu d’ous ecològics de gallina.

Ous
Mallorca, Sencelles
Alfons
Camí Camp des Pi, Polígon 2, Parcela 102 Bústia 29. 07140.
info@ousdecanostra.com
610259478
https://ousdecanostra.com/