Figues seques Ses Colònies

Productor i elaborador exclusiu de figues seques ecològiques amb anís.

Aliments elaborats
Mallorca, Ses Salines
Antoni Perelló
Colònia de Sant Jordi
perelloroig@hotmail.com
971656151