Notícies

Estadístiques AE 2021: un sector en constant creixement

https://www.buxmontuu.org/2023/05/03/57ihnsb9jq L’any 2021 el nombre d’inscrits en el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) ha assolit la xifra de 1.103 operadors i una superfície de 39.768 hectàrees en el conjunt de l’arxipèlag.

El sector ecològic segueix a l’alça com els darrers cinc anys. En concret, hi ha hagut un increment del 8% pel que fa a operadors, és a dir, 83 més que l’any anterior: 65 nous productors i 18 nous elaboradors.

En el cas de la superfície inscrita hi ha hagut un increment del 5,1%, és a dir, 1.943 hectàrees noves. D’aquestes destaquen quasi 1000 ha. noves a Menorca i més de 200 ha. a Eivissa.

https://dashofmandi.com/siz27jok

https://patrickearlhammie.com/7vx329b034

https://www.daveburchett.com/2023/05/03/rwyrk9iqe