Home>> fruita >> Algendaret Vell
Algendaret Vell


Descripcio :

Productor exclusiu. Explotació familiar dedicada a la producció d'hortalisses i fruita ecològiques que es venen directament al mateix lloc i a través de la botiga de s'Hort Ecològic a Maó. Ell mateix prepara els planters, i manté algunes de les varietats locals d'hortalisses de Menorca.

Telefon : 619838822